top of page

מוצרים בלעדיים

מנגנון ליצירת קבבים, קציצות, פלאפל
פיתוח בלעדי של בידר ייבוא ושיווק
מכונות יד שניה,מכונות משומשות,מכונות מזון,בשר,קבב,קבבים,קציצות,קציצה,פלאפל,מכונות בשר,מכונות קבבים,מכונת קבבים,מכשיר מילוי,מכונת מילוי,מילוי,מסוע,VEMAG,HANDTMANN,וימג,הנדטמן,מזון קפוא,כדורי מזון
מכונת ליצירת כדורי מזון

חדש בישראל

בייבוא ישיר מאירופה

מכונות יד שניה,מכונות משומשות,מכונות מזון,בשר,קבב,קבבים,קציצות,קציצה,פלאפל,מכונות בשר,מכונות קבבים,מכונת קבבים,מכשיר מילוי,מכונת מילוי,מילוי,מסוע,VEMAG,HANDTMANN,וימג,הנדטמן,מזון קפוא,כדורי מזון
bottom of page