Wilk-WK160GM
Wilk-WK160GM

Wilk-WK160GM
Wilk-WK160GM

EI-30 120
EI-30 120

Wilk-WK160GM
Wilk-WK160GM

1/22

החברה מהגדולות באירופה

מייצרת מטחנות, מיקסרים, מזרקים, מכונות שטיפה, ספרטורים (מפרידי בשר), מעליות.

המכונות באות בכל הגדלים וכל הסוגים